Siirry suoraan sisältöön

Suomen Nais­-
hammas­lääkärit

Suomen Naishammaslääkärit r.y on perustettu vuonna 1943. Tällä hetkellä jäseniä on noin 900. Yhdistyksen tarkoituksena on hammaslääketieteen ja hammaslääketieteellisen ammattitaidon edistäminen, naishammaslääkärien arvon ja etujen valvominen sekä hyvän yhteishengen ylläpitäminen ja yhteisten harrastusten kehittäminen ammattikunnan keskuudessa.

Yhdistys pitää kokouksia, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia ja järjestää virkistystoimintaa. Yhdistys tekee voitavansa tullakseen edustetuksi ja kuulluksi siellä, missä ammattialaan kuuluvia kysymyksiä käsitellään ja ratkaistaan.

Liity jäseneksi

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Suomessa laillistettu naishammaslääkäri, jonka jäsenhakemuksen hallitus hyväksyy.
Jäsenmaksu on tällä hetkellä varsinaisilta jäseniltä 25 € ja yli 63–vuotiailta 15 € vuodessa.

Tutkimusapuraha

Apurahoilla tuetaan tieteellistä tutkimustyötä, joka on kytköksissä suomalaiseen yliopistoon tai korkeakouluun. Ensisijaisesti pyritään tukemaan tutkijan uran alkuvaihetta sekä väitöskirjaprojekteja. Apurahaa voivat hakea sekä valmistuneet että opiskeluvaiheessa olevat naishammaslääkärit. Perus- ja jatko-opintoihin liittyviin opinnäytetöihin, kuten syventävien opintojen tutkielmiin, ei myönnetä apurahaa. Poikkeuksena on tutkielma, joka on rekisteröity väitöskirjan osaksi. Apurahan saajan tulee olla valmis pitämään tutkimusaiheeseensa liittyvä esitelmä Suomen Naishammasläkärit ry:n kokouksessa.

Lisätietoja antaa tarvittaessa yhdistyksen apurahavastaava apurahat@suomennaishammaslaakarit.fi.

Matka-apuraha

Matka-apurahaa voi hakea ympäri vuoden. Matka-apuraha on tarkoitettu kattamaan osanottomaksusta sekä matkoista ja majoituksesta aiheutuvia kuluja. Matka-apuraha myönnetään hallituksen harkinnan perusteella ja se maksetaan tehdyn kongressi- tai opintomatkan jälkeen. Matkaselvitys tulee toimittaa yhdistyksen apurahavastaavalle osoitteeseen apurahat@suomennaishammaslaakarit.fi kolmen kuukauden kuluessa matkan päättymisestä.

Matkaselvitykseen tulee liittää:
1. Alkuperäiset matkaliput ja tositteet. Jos matkaliput on ostettu laskuun, selvitykseen tulee liittää osoitus laskun maksamisesta.
2. Kongressin järjestäjän vahvistus esityksen hyväksymisestä tai kutsu ellei sitä ole toimitettu hakemuksen mukana.
3. Selvitys samaan matkaan saadusta muusta avustuksesta ja avustuksen määrästä.

© 2023 Suomen Naishammaslääkärit r.y. | Tietosuojaseloste